Tijdens het bewaren houdt u de kwaliteit van uw product zo goed mogelijk, maar de kwaliteit verbeteren is onmogelijk. Daarom is de kwaliteit van uw product bij het inschuren heel bepalend voor het eindresultaat bij uitschuren. De inschuurkwaliteit is het resultaat van keuzes die u maakt tijdens de teelt. Die keuzes zijn niet altijd makkelijk. Bij Omnivent hebben we de kennis in huis om u te helpen tijdens de teelt, en die kennis delen we graag.

Teeltbegeleiding
Onze teeltbegeleiding houdt in dat we gedurende de hele teelt met u meekijken en meedenken. Het slagen van een teelt is afhankelijk van veel factoren, en dat vraagt kennis van onderwerpen zoals:

  • Rassenselectie
  • Plaag- en ziektebestrijding
  • Bemesting
  • Irrigatie
  • Mechanisatie

Onze teeltbegeleiders helpen u met het behalen van uw doelen voor de teelt. Zo inspecteren ze regelmatig uw perceel en stellen ze gedurende het groeiseizoen de juiste maatregelen voor om de opbrengst en kwaliteit te optimaliseren. Ook besteden ze aandacht aan de timing van de oogst. Die timing is belangrijk om een goede marktprijs te krijgen, of om een zo goed mogelijke kwaliteit te behouden voor langdurige bewaring.

Wilt u de opbrengst en kwaliteit van uw teelt ook optimaliseren met de begeleiding van onze experts? Meld u vrijblijvend aan, dan nemen we contact met u op!